9. Izdvojene prijave

Nakon podnošenja prijave, predmet zaštite te prijave može se podijeliti na dvije ili više prijava, podnošenjem izdvojene prijave – članak 32. stavak 1. ZOP-a.

Takva se prijava može podnijeti samo onda ako predmet zaštite te prijave ne izlazi izvan sadržaja prvobitne prijave kako je podnesena – članak 32. stavak 2. ZOP-a.

Izdvojena prijava zadržava datum podnošenja prvobitne prijave i uživa pravo prvenstva prvobitne prijave – članak 32. stavak 4. ZOP-a.

Prema članku 32. stavku 3. ZOP-a, podnošenje izdvojene prijave dopušteno je do rješenja donesenog nakon zahtjeva za ispitivanje.

Nedostatak jedinstva– Najčešći razlog za podnošenje izdvojene prijave jest postupanje u skladu s prigovorom prema članku 18. ZOP-a zbog nedostatka jedinstva izuma. Ako ispitivač postavi prigovor da prijava ne udovoljava uvjetima koji se odnose na jedinstvo izuma, podnositelju prijave daje se rok od 2 do 4 mjeseca u kojem mora ograničiti svoju prijavu i dodatan rok od 2 do 4 mjeseca nakon ograničenja prijave u kojem može podnijeti izdvojenu prijavu ili izdvojene prijave za predmet zaštite izdvojen iz prvobitne prijave.

Ako ispitivač nije postavio prigovor zbog nedostatka jedinstva izuma, ipak postoji mogućnost da podnositelj prijave odluči podnijeti izdvojenu prijavu za određeni predmet zaštite iz prvobitne prijave.

Podnošenje izdvojene prijave trebalo bi u pravilu biti dopušteno u svako doba do datuma donošenja rješenja o priznanju patenta, pod uvjetom da ta prijava udovoljava uvjetima koji se odnose na suštinu izuma:

(a) da je ograničena na predmet zaštite sadržan u prvobitnoj prijavi, ali

(b) da se bez obzira na to zahtijeva zaštita različitog izuma.

Ispitivanje izdvojene prijave trebalo bi se provoditi na isti način kao i ispitivanje bilo koje druge prijave.

Usporedba izdvojene prijave i prvobitne prijave potrebna je kako bi se osiguralo:

(c) da ne sadržava nikakav dodatan predmet zaštite,

(d) da, koliko je to moguće, svaka pojedina prijava opisuje samo predmet zaštite koji je obuhvaćen njezinim patentnim zahtjevima.

Na isti način trebalo bi usporediti izdvojene prijave, kada ih ima više. Kada je potrebno da jedna prijava opisuje predmet čija se zaštita zahtijeva drugom prijavom (npr. opis jednoga od izuma ne bi se mogao razumjeti bez opisa drugog izuma), ta se prijava mora pozivati na tu drugu prijavu. Takvim pozivanjem trebalo bi se objasniti da je za predmet koji je u pitanju, zaštita zahtijevana u toj drugoj prijavi.  

Iako se patentni zahtjevi sadržani u izdvojenoj prijavi moraju odnositi na predmet zaštite sadržan u prvobitnoj prijavi, njihov opseg ne mora biti ograničen na opseg patentnih zahtjeva sadržanih u prvobitnoj prijavi, koji su bili usmjereni na isti predmet zaštite. Ti se patentni zahtjevi mogu odnositi na predmet zaštite opisan u opisu.

Prvobitnom prijavom i izdvojenom prijavom ne smije se zahtijevati zaštita istog izuma. To znači ne samo da one ne smiju sadržavati patentne zahtjeve bitno identičnog opsega, već i da se jednom prijavom ne smije zahtijevati zaštita predmeta za koji se zahtijeva zaštita drugom prijavom, čak i upotrebom različitih riječi.

Ispiši stranicu