2.1. Opće napomene

Rješenje o odbijanju sastavlja pravnik iz Odjela za administrativno-pravne poslove u području patenata na temelju spisa prijave koju je ispitao patentni ispitivač.

Rješenja moraju biti sastavljena u pisanim obliku. Pravila koja se odnose na oblik i sadržaj rješenja postavljena su Zakonom o općem upravnom postupku, a ovise između ostalog i o zahtjevima svakog pojedinog slučaja.

Ispiši stranicu