1.1. Uloga DZIV-a i Hrvatske u međunarodnoj fazi prema PCT-u

Republika Hrvatska država je članica Ugovora o suradnji na području patenata (PCT) od 1. srpnja 1998. godine. Najveći broj stranih prijava patenata kojima se zahtijeva patentna zaštita u Hrvatskoj, podneseno je putem PCT sustava. DZIV može u sustavu PCT-a imati sljedeće uloge:

(i) Prijamni ured (PCT/RO)

Ako je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili pravna osoba koja ima svoje poslovno sjedište u Republici Hrvatskoj podnijela međunarodnu prijavu putem prijamnog ureda DZIV-a Europski patentni ured je:

  • Ovlašteno tijelo za međunarodno pretraživanje (PCT/ISA) i
  • Ovlašteno tijelo za međunarodno prethodno ispitivanje (PCT/IPEA).

(ii) Naznačena država u postupku iz Poglavlja I. PCT-a

Rezultati postupka iz Poglavlja I. PCT-a, kojima se služe i strani i domaći podnositelji međunarodnih prijava, jesu:

međunarodna objava prijave (dokument WO-A),

izvješće o međunarodnom pretraživanju (PCT/ISR)

pisano izvješće o patentibilnosti (PCT/WOISA).

(iii) Izabrana država u postupku iz Poglavlja II. PCT-a

Postupak iz Poglavlja II. PCT-a provodi se po slobodnom izboru podnositelja prijave.

Rezultat je izvješće o međunarodnom prethodnom ispitivanju (PCT/IPER).

Ispiši stranicu