2. Formalno ispitivanje

Članak 103. stavak 2. ZOP-a glasi:

«U roku od tri mjeseca od datuma objave podatka o priznavanju europskog patenta, nositelj patenta mora dostaviti Zavodu:

zahtjev za upis proširenog europskog patenta u Registar patenata (Obrazac PE, stranica 1-2),

patentni spis europskog patenta kako je objavljen u službenom glasilu EPO-a,

prijevod tog patentnog spisa na hrvatski jezik,

dokaz o uplati propisane upravne pristojbe i naknade troškova za objavu i tiskanje prijevoda spisa europskog patenta na hrvatski jezik.»

Članak 114. stavci 1. i 2. glase:

 “(1) Odredbe članka 103. stavka 2. i 3. ovoga Zakona, koje propisuju obvezu nositelja proširenoga europskog patenta da dostavi prijevod patentnog spisa i izmijenjenih patentnih zahtjeva na hrvatski jezik, primjenjuju se do stupanja na snagu Sporazuma o primjeni članka 65. EPC-a od 17. listopada 2000.

(2) Nakon stupanja na snagu Sporazuma iz stavka 1. ovoga članka nositelj patenta mora dostaviti Zavodu:

1. patentni spis na engleskom jeziku, ili prijevod tog spisa na engleski jezik ako je patent priznat na jeziku postupka koji nije engleski jezik, te prijevod patentnih zahtjeva na hrvatski jezik, u roku i uz obvezu plaćanja propisane upravne pristojbe i troškova za objavu propisanih člankom 103. stavkom 2. ovoga Zakona,

2. prijevod izmijenjenih patentnih zahtjeva na engleski i hrvatski jezik, ako je prošireni europski patent ostao na snazi s izmijenjenim patentnim zahtjevima, u roku i uz obvezu plaćanja propisanih upravnih pristojbi i troškova za objavu propisanih člankom 103. stavkom 3. ovoga Zakona.”

Sporazum iz naprijed citiranog članka stupio je na snagu 1. svibnja 2008.

Odjel za pravne poslove DZIV-a provjerava jesu li sve te radnje obavljene.

Dodjeljuje se broj hrvatskog spisa, npr. P20060200T (T za prijevod("translation") europskog patenta).

Izdaje se rješenje o upisu proširenog europskog patenta u hrvatski Registar patenata.

Ispiši stranicu