2. Pravni okvir za primjenu Europske patentne konvencije u Hrvatskoj

Pravni okvir za Europsku patentnu konvenciju (EPC) u Hrvatskoj propisan je člancima od 108.a. do 108.o. ZOP-a.

Slijede brojevi tih članaka i naslovi iznad tih članaka:

Ispiši stranicu