2. Značenje pojmova

Svjedodžbom se štiti aktivna tvar lijeka ili proizvoda za zaštitu bilja unutar zaštite priznate temeljnim patentom.

Temeljem članka 87.a stavka 3. ZOP-a, pojmovi koji se u Zakonu odnose na Svjedodžbu imaju jednako značenje i moraju se tumačiti u smislu Uredbe (EZ) br. 469/2009 i Uredbe (EZ) br. 1610/96.

Važne definicije sadržane su u članku 1. Uredbe (EZ) br. 469/2009 i članku 1. Uredbe (EZ) br. 1610/96.

2.1. «Lijek», «proizvod»

2.2. «Sredstvo za zaštitu bilja», «proizvod»

2.3. Temeljni patent

2.4. Odobrenja za stavljanje proizvoda u promet

Ispiši stranicu