4. Učinci zaštite i pravo na dobivanje svjedodžbe

Članak 5. Uredbe (EZ) br. 1610/96 i članak 5. Uredbe (EZ) br. 469/2009 propisuje da svjedodžba daje ista prava i podložna je istim ograničenjima i istim obvezama kao i temeljni patent.

Članak 6. Uredbe (EZ) br. 1610/96 i članak 6. Uredbe (EZ) br. 469/2009 propisuje da se svjedodžba izdaje nositelju temeljnog patenta ili njegovu pravnom sljedniku.

Odredbe Zakona o patentu odnose se i na prava i obveze što proizlaze iz Svjedodžbe, na licencije za iskorištavanje predmeta zaštićenog svjedodžbom, na prisilne licencije i na povredu prava koja proizlaze iz svjedodžbe.

Svjedodžba se ne može izdati primatelju licencije ili nositelju odobrenja za stavljanje proizvoda u promet, kada on nije nositelj temeljnog patenta.

Ispiši stranicu