7. Pitanja koja se odnose na postupak

ZOP i POP definiraju određena pitanja koja se odnose na postupak koji se vodi pred Zavodom povodom svjedodžbi.

U smislu članka 87.a stavka (4). ZOP-a, za pojedina pitanja iz postupaka koji se odnose na svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, a koja nisu uređena uredbama (EZ) br. 469/2009 i 1610/1996, na odgovarajući će se način primjenjivati odredbe ZOP-a.

Npr. odredbe članaka koji se odnose na povrat u prijašnje stanje, zastupanje, upis promjena u registre, upotrebu jezika primjenjuju se mutatis mutandis. Međutim, sukladno odredbi članka 87.a stavka (4). ZOP-a, odredbe članaka 57. i 57.a koje se odnose na povrat u prijašnje stanje i na nastavak postupka neće se primjenjivati u slučaju propuštanja rokova za podnošenje zahtjeva predviđenih člankom 7. Uredbe (EZ) br. 469/2009 i člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1610/1996.

Nadalje, spis predmeta koji se odnosi na svjedodžbu daje se na uvid javnosti od datuma podnošenja urednog zahtjeva za izdavanje svjedodžbe (članak 87.d stavak 2. ZOP-a ), budući da, u slučaju svjedodžbi, spis predmeta nije izuzet od davanja na uvid javnosti prije objave kao što je to u slučaju patenata.

Pogreške u pisanju i slični nedostaci u zahtjevu za izdavanje svjedodžbe ili u svjedodžbi ispravit će se na pisani zahtjev podnositelja zahtjeva odnosno nositelja svjedodžbe ili po službenoj dužnosti - članak 56. ZOP-a. Ako Zavod smatra da je zahtjev dopušten, podaci se ispravljaju rješenjem. Ako se predloženi ispravak odnosi na podatke iz već objavljenog zahtjeva za izdavanje svjedodžbe ili na podatke iz već izdane svjedodžbe, potrebno je i objaviti ispravke.

Ispiši stranicu