4. Objava zahtjeva za izdavanje svjedodžbe

U članku 87. e stavku 7. ZOP-a propisano je da Zavod u svojem službenom glasilu objavljuje podatke o zahtjevu za izdavanje Svjedodžbe koji ispunjava uvjete za priznanje datuma podnošenja iz članka 87. d ZOP-a, te za kojeg je plaćena upravna pristojba i naknada troškova upravnog postupka za podnošenje zahtjeva u skladu s odredbama članka 9. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 469/2009 i članka 9. stavka 2. Uredbe (EZ) br.1610/96. Podaci koji se objavljuju utvrđuju se Pravilnikom - članak 43. POP-a.

Ispiši stranicu