6.2 Sadržaj svjedodžbe

Članak 87.g ZOP-a propisuje da svjedodžba mora sadržavati:

  • (a) broj svjedodžbe,
  • (b) naziv i adresu nositelja svjedodžbe,
  • (c) naziv proizvoda za koji se izdaje svjedodžba,
  • (d) broj temeljnog patenta,
  • (e) naziv izuma,
  • (f) broj i datum prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet u skladu s člankom 3. točkom b) Uredbe (EZ) br. 469/2009 i člankom 3. točkom 1(b) Uredbe (EZ) br. 1610/96,
  • (g) broj i datum prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet, ako podneseno odobrenje nije i prvo odobrenje za stavljanje proizvoda u promet,
  • (h) vrijeme trajanja svjedodžbe.
Ispiši stranicu