7. Odbijanje zahtjeva za izdavanje svjedodžbe

Ako Zavod u postupku ispitivanja utvrdi da nisu ispunjene sve propisane pretpostavke, rješenjem će odbiti zahtjev za izdavanje svjedodžbe - članak 87.f. stavak 3. ZOP-a.

Podnositelj zahtjeva za izdavanje svjedodžbe prethodno mora biti pozvan da ukloni nedostatke ili da tijekom ispitivanja dostavi svoje primjedbe. U protivnom, zahtjev ne može biti odbijen.

Ispiši stranicu