9. Pristojbe za održavanje

Prema članku 16. ZOP-a za postupke propisane ZOP-om, pa tako i za održavanje svjedodžbe plaćaju se upravne pristojbe i naknade troškova u skladu s posebnim propisima. Detaljna pravila u pogledu plaćanja propisana su Zakonom o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva i Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga DZIV-a.

Pristojba za održavanje plaća se nakon isteka 20 godišnjeg trajanja zaštite koja proizlazi iz temeljnog patenta, kada svjedodžba stupa na snagu sa svojim izračunanim trajanjem (Članak 87.k ZOP-a). Godišnja naknada troškova za održavanje u vrijednosti svjedodžbe plaća se Zavodu za svaku godinu njena trajanja; ona se odnosi na 12-mjesečno razdoblje koje počinje teći od datuma prestanka važenja temeljnog patenta i naplaćuje se posebno za svaku godinu.

Ako je posljednje razdoblje trajanja svjedodžbe kraće od dvanaest mjeseci, godišnja naknada troškova plaća se u iznosu koji je razmjeran trajanju svjedodžbe. Takva se naknada mora platiti unaprijed, i to prilikom plaćanja ukupnog iznosa godišnje naknade troškova za prethodnu (posljednju) punu godinu dana.

Ispiši stranicu