Javna rasprava

19. 5. 2014. - Javna rasprava o Prijedlogu iskaza i Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (od 19. 5. 2014.-19. 6. 2014.)

Sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 90/11) dana 19. svibnja 2014. godine počinje javna rasprava o Prijedlogu iskaza i Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Javna rasprava će trajati do 19. lipnja 2014. godine.

Prijedlozi, primjedbe i mišljenja mogu se dostaviti neposredno putem elektronske pošte na adresu savjetovanja@dziv.hr zaključno do 19. lipnja 2014. godine.
 
Državni zavod za intelektualno vlasništvo će, kao stručni nositelj izrade Prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa i Nacrta prijedloga Zakona za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, razmotriti sve pristigle primjedbe, prijedloge i mišljenja te o istima sačiniti obavijest koja će biti objavljena na internetskim stranicama Zavoda zajedno sa zaprimljenom primjedbom, prijedlogom i mišljenjem (ukoliko uputitelj primjedbe, prijedloga i mišljenja ne želi objavu svojih podataka na internetskoj stranici Zavoda mora to posebno naznačiti).
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima dostupan je i može se preuzeti ovdje, dok se Prijedlog iskaza može preuzeti ovdje.

Informacija o provedbi javne rasprave

Javno izlaganje 9. lipnja 2014. – Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

Odgovori na prijedloge,primjedbe i mišljenja
Očitovanje o zaprimljenim primjedbama u javnoj raspravi (PDF, 164 kB)


Obrazac za dostavu prijedloga, primjedbi i mišljenja
(PDF, 163 kB)

Obrazac za prijavu dionika u javnu raspravu (PDF, 185 kB)

e-pošta : savjetovanja@dziv.hr

Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi (PDF, 194 kB)

Prikaz prihvaćenih i neprihvaćenih prijedloga i primjedbi nadležnih tijela dostavljenih na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i na prijedlog Iskaza (PDF, 145 kB)
 

Ispiši stranicu