Savjetovanje

14. 3. 2014. - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (od 14. 3. 2014.-14. 4. 2014.)

Sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 90/11) dana 14. ožujka 2014. godine započelo je savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, a koje traje do 14. travnja 2014. godine.
Prijedlozi, primjedbe i mišljenja mogu se dostaviti i neposredno putem elektronske pošte na adresu: savjetovanja@dziv.hr zaključno do 14. travnja 2014. godine.
Državni zavod za intelektualno vlasništvo će, kao stručni nositelj izrade Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, razmotriti sve pristigle primjedbe, prijedloge i mišljenja te o istima sačiniti obavijest koja će biti objavljena na internetskim stranicama Zavoda zajedno sa zaprimljenom primjedbom, prijedlogom i mišljenjem.
Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima dostupan je i može se preuzeti ovdje, a teze ovdje.

Informacija o provedbi savjetovanja

Javno izlaganje 7. travnja 2014. - Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

Odgovori na prijedloge,primjedbe i mišljenja
Nije zaprimljen niti jedan prijedlog, primjedba ili mišljenje.


Obrazac za dostavu prijedloga, primjedbi i mišljenja
(PDF, 149 kB)

Obrazac za prijavu dionika u savjetovanju (PDF, 188 kB)

e-pošta : savjetovanja@dziv.hr

Izvještaj o provedenom savjetovanju
(PDF, 135 kB)

Ispiši stranicu