Suradnja Akademije

Akademija u svome radu surađuje sa srodnim domaćim akademijama čija djelatnost uključuje obrazovanje u određenim područjima intelektualnog vlasništva (npr. Pravosudna akademija, Policijska akademija), s akademijama za intelektualno vlasništvo osnovanima pri Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo, te Europskoj patentnoj organizaciji, kao i s drugim nacionalnim akademijama i uredima za intelektualno vlasništvo ili sličnim institucijama.

Aktivnosti Akademije trajno su usmjerene i na uspostavu suradnje na razvoju akademskih i školskih programa iz područja intelektualnog vlasništva na hrvatskim sveučilištima i visokim školama, te drugim školskim ustanovama.

Akademija surađuje s nositeljima prava i njihovim udruženjima, te je trajno usmjerena na prijenos znanja o intelektualnom vlasništvu domaćim gospodarstvenicima, poduzetništvu i građanima, u cilju upoznavanja sa značajem pitanja zaštite i upravljanja pravima intelektualnog vlasništva u suvremenom životu i poslovanju, te postizanja opće uspješnosti i razvitka domaćeg gospodarstva i društva u cjelini.