Pretraživanje prema bibliografskim podacima

Najčešće korištena usluga u kojoj se definira vrsta bibliografskog podatka (podnositelj, izumitelj, relevantni datumi, te ostali podaci).
Usluga uključuje dostavu pisanog izvješća o provedenoj pretrazi i navođenje do 20 dokumenata koji su pronađeni pretraživanjem. U slučaju da postoji više od 20 relevantnih dokumenata, naručitelj može prema zahtjevu, uz dodatnu nadoplatu, dobiti popis svih ostalih relevantnih dokumenata, iznad u osnovnu uslugu uključenih prvih 20.

Pretraživanje ekvivalenta
Prateći potrebe korisnika, Zavod je uveo posebnu uslugu „Pretraživanje ekvivalenta“ u kojoj se traži ekvivalentni hrvatski patentni dokument nekog inozemnog patentnog dokumenta. Naručitelj usluge treba navesti podatak o stranom dokumentu za koji želi provjeriti da li postoji ekvivalent u Hrvatskoj.
Dodatna opcija za ovu uslugu jest informacija o pravnom statusu, što omogućuje korisniku da odmah sazna u kojoj je fazi postupka priznanja ili održavanja u vrijednosti navedeni dokument u Hrvatskoj.

Osnovne karakteristike usluge:  

  • pretraživanje po jednom ili više bibliografskih kriterija,
  • do 20 dokumenata uključeno u osnovnu cijenu,
  • dodatni dokumenti iznad 20-og se naplaćuju,
  • moguće prekoredno pretraživanje u roku od 3 radna dana,
  • prosječno vrijeme isporuke izvješća: 30 dana,
  • osnovna cijena: 300 kn / 39,82 EUR1.
     

Fiksni tečaj konverzije 7,53450