Etički kodeks državnih službenika i povjerenica za etiku

Etičkim kodeksom državnih službenika ("Narodne novine", broj 40/11 i 13/12) (dalje u tekstu: "Etički kodeks") utvrđuju se pravila ponašanja državnih službenika i etička načela na temelju kojih postupaju državni službenici prilikom obavljanja službene dužnosti.

Temeljem članka 15. Etičkog kodeksa ravnateljica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo imenovala je dana 19. prosinca 2014. godine povjerenicu za etiku koja je dužna sukladno članku 17. Etičkog kodeksa promicati etičko ponašanje u međusobnim odnosima državnih službenika te odnosima službenika prema građanima,  zaprimati pritužbe službenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika, provoditi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te voditi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

Kontakt podaci povjerenice za etiku:

Jelena Sekulić, dipl.iur.
e-mail: jelena.sekulic@dziv.hr
tel. 01/6106-098
faks: 01/6112-017


Kontakt podaci zamjenice povjerenice za etiku:

Daniela Kuštović Kokot, dipl.iur.
e-mail: dkustovic@dziv.hr
tel. 01/6106-589
faks: 01/6112-017