Državni proračun

 • 2016.
                                                                                                
  Godišnji financijski izvještaji za 2016. godinu
 • 2015.
  Proračun za 2015. s projekcijama za 2016. i 2017.
  Godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu
 • 2014.
  Proračun za 2014. s projekcijama za 2015. i 2016.
  Izvršenje proračuna za 2014.
 • 2013.
  Proračun za 2013. s projekcijama za 2014. i 2015.
  Izvršenje proračuna za 2013.
 • 2012.
  Proračun za 2012. s projekcijama za 2013. i 2014.
  Izvršenje proračuna za 2012.