DODATAK I.: OBRAZAC - Zahtjev za izdavanje Svjedodžbe