3.2. Zabranjeni sadržaj

Iskorištavanje se ne bi trebalo smatrati protivnim javnom poretku ili moralu samo zbog toga što je takvo iskorištavanje zabranjeno hrvatskim zakonom ili drugim propisom (članak 7. stavak 1. ZOP-a ). Jedan od razloga je taj što bi se proizvod ipak mogao proizvesti prema patentu priznatom u Republici Hrvatskoj i izvoziti u države u kojima njegova upotreba nije zabranjena.