3.2. Opširni patentni zahtjevi

Nije potrebno ulagati poseban napor u pretraživanje onih dijelova neopravdano opširnih ili spekulativnih patentnih zahtjeva, koji se ne odnose na predmet zaštite koji je dostatno razotkriven u prijavi i poduprt opisom.

Primjer: Ako su u nekoj prijavi koja se odnosi na automatsku telefonsku centralu i koja ju detaljno opisuje, patentni zahtjevi usmjereni na automatski komunikacijski komutacijski centar, pretraživanje se ne bi trebalo proširiti na automatske telegrafske centrale, podatkovne komutacijske centre itd., samo zbog opširnosti teksta patentnog zahtjeva, već samo onda ako je vjerojatno da će se takvim proširenim pretraživanjem doći do dokumenta na temelju kojega će biti moguće postaviti razuman prigovor zbog nedostatka novosti ili inventivne razine.

Slično, ako je patentni zahtjev usmjeren na postupak za proizvodnju «impedancijskog elementa», a opis i crteži odnose se samo na proizvodnju otporničkog elementa, i u njima se ne navodi kako bi se postupkom koji je predmet izuma mogle proizvesti druge vrste impedancijskog elementa, proširenje pretraživanja kako bi se obuhvatila, recimo, proizvodnja kondenzatora, u pravilu ne bi bilo opravdano.

Primjer: Ako se patentni zahtjev odnosi na kemijsku obradu nekog supstrata, a iz opisa ili iz svih primjera čini se da problem koji se rješava ovisi samo o prirodi prirodne kože, jasno je da se pretraživanje ne bi trebalo proširiti na područje plastike, tkanina ili stakla.

Slično tomu, ako su opis i crteži usmjereni na bravu sa sigurnosnim cilindrom, dok naprotiv patentni zahtjevi upućuju na napravu koja omogućava označavanje kutnog položaja prvog elementa u odnosu na druga dva rotirajuća elementa, tada bi se pretraživanje trebalo ograničiti na brave.

U iznimnim slučajevima, kada je nedostatak razotkrivanja ili poduprtosti takav da čini nemogućim smisleno pretraživanje po cijelom opsegu patentnog zahtjeva ili patentnih zahtjeva, može se obaviti nepotpuno pretraživanje ili se može umjesto izvješća o pretraživanju dati izjava.