3. Predmet zaštite

U granicama zaštite koja proizlazi iz temeljnog patenta, zaštita koja proizlazi iz svjedodžbe odnosi se samo na proizvod obuhvaćen odobrenjem za stavljanje odgovarajućeg lijeka odnosno sredstva za zaštitu bilja u promet, te za svaku upotrebu proizvoda kao lijeka odnosno sredstva za zaštitu bilja za koje je izdano odobrenje prije prestanka važenja svjedodžbe. - članak 4. Uredbe (EZ) br. 1610/96 i članak 4. Uredbe (EZ) br. 469/2009.

Proizvod za koji je izdana svjedodžba aktivni je sastojak ili kombinacija aktivnih sastojaka lijeka ili proizvoda za zaštitu bilja.

Tvar koja nema nikakav vlastiti terapijski učinak i koja je upotrijebljena za dobivanje određenog farmaceutskog oblika lijeka nije obuhvaćena pojmom «aktivni sastojak» koji je upotrijebljen za definiranje pojma «proizvod». Kombinacije s neaktivnim sastojcima, u svijetlu odluke donesene u slučaju Europskog suda pravde C-431/04, Massachussets Institute of Technology, ne mogu se smatrati «proizvodom».