2. Upis u Registar, obrada podataka

Postupak koji se vodi povodom podnesenih zahtjeva za izdavanje svjedodžbe, upisa dokumenata, otvaranja spisa predmeta vodi se na isti način kao i postupak povodom prijava patenata.

Prema članku 87. d ZOP-a, za priznanje datuma podnošenja zahtjeva za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti potrebno je da on na taj datum sadržava barem:

  • izričitu naznaku da se zahtijeva izdavanje svjedodžbe,
  • podatke o identitetu podnositelja zahtjeva,
  • broj temeljnog patenta i naziv izuma,
  • broj i datum prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet u skladu s člankom 3. točkom b) Uredbe (EZ) br. 469/2009 i člankom 3. točkom 1(b) Uredbe (EZ) br.1610/96, i naznaku broja i datuma prvog odobrenja, ako podneseno odobrenje nije i prvo odobrenje za stavljanje proizvoda u promet.

Dodatno, a temeljem članka 87.c stavak 2.ZOP-a zahtjev za izdavanje svjedodžbe mora sadržavati i naziv proizvoda za koji se zahtjeva izdavanje svjedodžbe.

Zahtjev kojem je utvrđen datum podnošenja upisuje se u Registar zahtjeva za izdavanje svjedodžbi o dodatnoj zaštiti i postaje dostupan javnosti.