5. Postupak ispitivanja uvjeta za izdavanje svjedodžbe

Članak 87.f ZOP-a upućuje da se postupak ispitivanja provodi utvrđivanjem udovoljava li zahtjev za izdavanjem svjedodžbe (na utvrđeni datum podnošenja) svim uvjetima propisanima Uredbama (EZ) broj 469/2009 i 1610/96, te uvjetima propisanim Zakonom o patentu.

5.1. Postupak ispitivanja formalno-pravne urednosti zahtjeva

5.2. Postupak ispitivanja supstancijalne urednosti zahtjeva