07 | 11 | 2018

Objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima


U Narodnim novinama broj 96/2018 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Navedeni Zakon, sukladno odredbama Direktive (EU) 2017/1564 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2017. o određenim dopuštenim upotrebama određenih djela i drugih predmeta zaštite koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu, propisuje posebnu obveznu iznimku u području autorskog i srodnih prava u korist slijepih osoba, osoba s oštećenjem vida ili drugim poteškoćama zbog kojih se ne mogu služiti tiskom te uređuje odgovarajuće uvjete i pravila za korištenje te iznimke.

Donošenjem ovoga Zakona olakšat će se prilagodba tiskanih djela i drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravom i srodnim pravima u formate prilagođene potrebama slijepih osoba, osoba s oštećenjem vida ili drugim poteškoćama zbog kojih se ne mogu služiti tiskom, budući da će ovlašteni subjekti, pod određenim jasno propisanim uvjetima, moći prilagođavati i učiniti pristupačnim navedenim kategorijama korisnika ovakva djela, bez potrebe prethodnog ishođenja odobrenja nositelja autorskog ili srodnih prava i bez plaćanja naknade. 

Pod „ovlaštenim subjektima“ razumijevaju se subjekti koji na neprofitnoj osnovi pružaju korisnicima usluge obrazovanja, osposobljavanja, adaptivnog čitanja ili pristupa informacijama, što uključuje i javnu ustanovu ili neprofitnu organizaciju koja iste usluge pruža korisnicima kao jednu od svojih primarnih djelatnosti, institucijskih obveza ili kao dio svojih zadaća od javnog interesa, u skladu s posebnim propisima.

Očekuje se da će se uvođenjem ove nove iznimke u području autorskog i srodnih prava povećati dostupnost knjiga i drugog tiskanog materijala u prilagođenom formatu u Republici Hrvatskoj, te omogućiti prekogranična razmjena prilagođenih formata unutar država članica Europske unije, čime će se za navedene kategorije korisnika poboljšati uvjeti za obrazovanje, istraživanje, pristup informacijama te za pristup kulturnom životu zajednice.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima stupit će na snagu 8. studenoga 2018. godine.