15 | 01 | 2019

Pojašnjenje odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 106/2018) u vezi usluga i povezanih autorskih prava


U svjetlu stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 106/2018) i mnogobrojnih obraćanja korisnika Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (dalje: DZIV) u vezi njegove primjene, DZIV objavljuje pojašnjenje u vezi članka 6. stavka 2 točke z) koji glasi kako slijedi:

Članak 38. mijenja se glasi:
»(1) PDV se obračunava i plaća po stopi od 24%.
….
(2) PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5% na isporuke sljedećih dobara i usluga

z) usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost prema posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje središnjeg državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo.“

POJAŠNJENJE DZIV-a:

U citiranoj odredbi „prethodno odobrenje“ koje izdaje DZIV odnosi se na odobrenje potrebno za obavljanje djelatnosti organizacija kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u Republici Hrvatskoj sukladno članku 169. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13,127/14, 62/17 i 96/18; dalje: ZAPSP).
DZIV nije nadležan za izdavanje odobrenja koja bi se odnosila na status autora pisaca, skladatelja ili umjetnika izvođača u svrhu primjene snižene porezne stope.