Zakonodavstvo

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/2003, 79/2007, 80/2011, 141/2013, 127/2014, 62/2017)
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/2003, 79/2007, 80/2011, 125/2011, 141/2013, 127/2014 i 62/2017) - neslužbeni pročišćeni tekst  
Pravilnik o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava (NN br. 107/2017)
Pravilnik o visini naknade za rad vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava (NN br. 107/2017)