Što se može zaštititi patentom?

Patentom se ne štiti ideja, nego konkretno rješenje nekog tehničkog problema. Da bi ostvario zaštitu patentom, izum iz bilo kojeg područja tehnike mora:

 • biti nov, tj. ne smije prije podnošenja prijave za zaštitu biti prikazan javnosti na bilo koji način, bilo gdje u svijetu
 • imati inventivnu razinu, tj. ne smije na očigledan način za osobu stručnu u dotičnom području proizlaziti iz stanja tehnike
 • biti industrijski primjenjiv, tj. biti praktično primjenjiv (ne samo teoretski) i prikladan za proizvodnju ili upotrebu u industrijskom opsegu.

Osim ovih uvjeta, bitno je da Vaš izum spada u kategoriju koja je podložna patentnoj zaštiti. Naime, neki «izumi» ne smatraju se izumima u smislu patentne zaštite. Tako se ne mogu štititi npr.:

 • otkrića, znanstvene teorije i matematičke metode
 • estetske tvorevine
 • pravila, upute i metode za izvođenje umnih aktivnosti, igara ili za obavljanje poslova
 • prikazivanje informacija
 • računalni programi kao takvi.

Iako spadaju u kategoriju izuma, iz zaštite patentom iz etičkih ili sličnih razloga izuzeti su i npr.:

 • izumi životinjskih i biljnih vrsta kao takvi i bitno biološki postupci za dobivanje biljaka i životinja
 • ljudsko tijelo i samo otkriće nekog od njegovih elemenata (npr. odsječak gena)
 • dijagnostički i kirurški postupci i postupci liječenja koji se primjenjuju neposredno na ljudskom ili životinjskom tijelu
 • izumi protivni javnom poretku ili moralu (kloniranje, genetske modifikacije, embriji).