Main Content

PRIRUČNIK ZA PRETRAŽIVANJE I ISPITIVANJE U PODRUČJU PATENATA


PRIRUČNIK ZA PRETRAŽIVANJE I ISPITIVANJE U PODRUČJU PATENATANacionalni projekt CARDS 2003. godine

«Jačanje sustava zaštite intelektualnog vlasništva»

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO


Tekst su sastavili i recenzirali članovi Redakcijskog odbora potvrđeni od EPO-a:


- Patrick Vermeesch, opunomoćeni konzultant Europskog patentnog ureda,


- Paul O'Sullivan, stručnjak za područje kemije, ispitivač, Europski patentni ured,


- Zsuzsanna Buzás-Nagy, stručnjak za Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, zamjenica voditelja Odjela za područje farmacije, Mađarski ured za patente.


Tekst su recenzirali djelatnici DZIV-a, članovi Redakcijskog odbora:


- Jela Bolić, načelnica Odjela specijalista za područje tehnike,


- Jasminka Adamović, načelnica Odjela za administrativno-pravne poslove,


- Ljiljana Raič, voditeljica Odsjeka za kemiju i kemijsku tehnologiju


- Želimir Kren, viši ispitivač za područja strojarstva, elektrotehnike i fizikeSADRŽAJUvodDio A: - PRIJAVA PATENTA; PRVENSTVO


Poglavlje I.: Sadržaj prijave (osim patentnih zahtjeva)

1.

Dokumenti koji su potrebni za prijavu

2.

Obrazac zahtjeva za priznanje patenta (obrazac P1)

3.

Opis

3.1.

Područje tehnike

3.2.

Stanje tehnike

3.3.

Tehnički problem

3.4.

Rješenje tehničkog problema

3.5.

Popis crteža

3.6.

Detaljan opis izuma

3.7.

Mjerne jedinice

3.8.

Vlastita imena, žigovi, komercijalni nazivi

3.9.

Dokumenti na koje se upućuje

3.10.

Zabranjeni sadržaj

4.

Crteži

5.

Sažetak

Dodatak 1: kontrolni popis za razmatranje sažetka

6.

Izumi koji se odnose na biološki materijal; dostupnost javnosti

6.1.

Biološki materijal

6.2.

Dostupnost biološkog materijala javnosti

6.3.

Pohrana biološkog materijala

Dodatak 2: Mjerne jedinice priznate u međunarodnoj praksi

Poglavlje II.: Patentni Zahtjevi

1.

Općenito

2.

Dvodijelni oblik i sadržaj patentnih zahtjeva

2.1.

Tehničke karakteristike izuma

2.2.

Dvodijelni oblik patentnih zahtjeva

2.3.

Neprikladan dvodijelni oblik

3.

Vrste patentnih zahtjeva

3.1.

Kategorije patentnih zahtjeva

3.2.

Broj patentnih zahtjeva

3.3.

Neovisni i ovisni patentni zahtjevi

3.4.

Alternative u patentnom zahtjevu

4.

Jasnoća i tumačenje patentnih zahtjeva

4.1.

Neusklađenost između patentnih zahtjeva i opisa

4.2.

Relativni izrazi; nejasni izrazi

4.3.

Parametri

4.4.

Pozivanje na opis/crteže; pozivne oznake

4.5.

Negativna ograničenja; «disclaimer

4.6.

Bitne karakteristika izuma

4.7.

Funkcionalne karakteristike u patentnim zahtjevima

4.8.

Patentni zahtjevi tipa «proizvod - pomoću - postupka»

4.9.

«Uređaj/ Metoda za »

4.10.

Upućivanje na upotrebu; patentni zahtjevi koji se odnose na upotrebu

5.

Sažetost, broj patentnih zahtjeva

6.

Poduprtost patentnih zahtjeva opisom

7.

Jedinstvo izuma

7.1.

Opće napomene

7.2.

Posebne tehničke karakteristike

7.3.

Patentni zahtjevi različitih kategorija

7.4.

Nedostatak jedinstva «a priori»; «a posteriori»

7.5.

Ovisni patentni zahtjevi

Poglavlje III.: Prvenstvo

1.

Pravo prvenstva

2.

Utvrđivanje datuma prvenstva

3.

Zahtijevanje prvenstva


Dio B: - PATENTIBILNOST


Poglavlje I.: Isključenja od zaštite patentom

1.

Izumi

1.1.

Isključenja

1.2.

Postupak ispitivanja

1.3.

Otkrića

1.4.

Znanstvene teorije

1.5.

Matematičke metode

1.6.

Estetske tvorevine

1.7.

Pravila, upute ili metode za izvođenje umnih aktivnosti, igara ili za obavljanje poslova

1.8.

Prikazivanje informacije

1.9.

Izumi koji se izvode primjenom računala

2.

Patentibilni biotehnološki izumi

3.

Izuzeci od patentibilnosti

3.1.

Sadržaj koji je protivan javnom poretku ili moralu

3.2.

Zabranjeni sadržaj

3.3.

Biotehnološki izumi

3.4.

Životinjske pasmine i sorte bilja

3.5.

Postupci za dobivanje biljaka ili životinja

3.6.

Mikrobiološki postupci

3.7.

Kirurške metode, metode liječenja i dijagnostičke metode

3.8.

Proizvodi za upotrebu u kirurškoj metodi, metodi liječenja ili dijagnostičkoj metodi

3.9.

Druga medicinska indikacija

3.10.

Ograničenja izuzetaka prema članku 6. točki 3. ZOP-a

Poglavlje II.: Kriteriji za patentibilnost

1.

Osnovni uvjeti za patentibilnost

2.

Industrijska primjena

2.1.

Metode testiranja

2.2.

Odsječci i djelomični odsječci gena

2.3.

Strojevi tipa «perpetuum mobile»

2.4.

Izumi u područjima u kojima prirodni zakoni još nisu utvrđeni

3.

Stanje tehnike

4.

Sukob s drugim patentnim pravima ranijeg datuma

5.

Ispitivanje novosti

5.1.

Stanje tehnike

5.2.

Neizravne karakteristike ili dobro poznati ekvivalenti

5.3.

Relevantan datum dokumenta iz prethodnog stanja tehnike

5.4.

Generička razotkrivanja i određeni primjeri

5.5.

Ispitivanje novosti

5.6.

Novost izuma odabirom

6.

Razotkrivanja izuma bez štetnih posljedica

7.

Inventivna razina

7.1.

Definicija

7.2.

Stanje tehnike

7.3.

Stručnjak u određenom području

7.4.

Očiglednost

7.5.

Kombinacija naspram redanja jednog do drugog ili nagomilavanja

7.6.

Ishodište izuma

7.7.

«Pristup problem - i - rješenje»

7.8.

Kombiniranje dokumenata iz stanja tehnike

7.9.

Pokazatelji inventivne razine

7.10.

Argumenti i dokazi koje je predočio podnositelj prijave

7.11.

Inventivna razina izuma odabirom

7.12.

Zavisni patentni zahtjevi; patentni zahtjevi različitih kategorija

7.13.

Primjeri za procjenjivanje inventivne razine


Dio C: - POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU PRIJE OBJAVE NACIONALNIH PRIJAVA


Poglavlje I.: Postupak prije objave

1.

Prijamni ured

2.

Priznanje datuma podnošenja; formalno ispitivanje

3.

Formalno ispitivanje prije objave

4.

Tehnička provjera sadržaja prijave prije objave

5.

Prijave koje se odnose na povjerljive izume

6.

Klasifikacija prema MKP-u

7.

Objava prijave

8.

Odbacivanje prijave zbog formalnih nedostataka

Poglavlje II.: Klasificiranje prijave

1.

Važnost ispravnog klasificiranja

2.

Međunarodna klasifikacija patenata (MKP)

3.

Plitka klasifikacija

4.

Konačna klasifikacija

5.

Klasifikacija u slučaju tehničke nejasnoće

6.

Klasifikacija kada nedostaje jedinstvo izuma


Dio D: - PRETRAŽIVANJE I ISPITIVANJE NACIONALNIH PRIJAVA


Poglavlje I.: Alternativni postupci ispitivanja

1.

Zahtjev za ispitivanje

2.

Postupak pretraživanja i potpunog ispitivanja - različite rute

2.1.

Ruta AI-DZIV: Pretraživanje i potpuno ispitivanje koje provodi DZIV

2.2.

AI-postupak izvan DZIV-a: Pretraživanje i pisano mišljenje izvan DZIV-a

2.3.

AR-postupak: Rezultat potpunog ispitivanja provedenog u relevantnom uredu

2.4.

AK - postupak: Konsenzualni patent

Poglavlje II. Karakteristike pretraživanja

1.

Svrha pretraživanja

2.

Opseg pretraživanja

3.

Predmet pretraživanja

3.1.

Temelj pretraživanja: patentni zahtjevi

3.2.

Opširni patentni zahtjevi

3.3.

Neovisni i ovisni patentni zahtjevi

3.4.

Predmet zaštite izuzet od pretraživanja

3.5.

Nedostatak jedinstva izuma

3.6.

Tehnička pozadina

Poglavlje III.: Alati za pretraživanje, postupak pretraživanja i strategija pretraživanja

1.

Alati za pretraživanje i patentna dokumentacija

1.1.

Pretraživanje patenata pomoću EPOQUE on-line

1.2.

Baza podataka DZIV-a koja sadržava patente

1.3.

Drugi alati za pretraživanje patenata

2.

Postupak koji prethodi pretraživanju

3.

Strategija pretraživanja

4.

Upotreba rezultata pretraživanja provedenog u stranim patentnim uredima

5.

Izvješće o pretraživanju: Dio koji se odnosi na službeno priopćenje ispitivača

Poglavlje IV.: Postupak potpunog ispitivanja

1.

Početak potpunog ispitivanja

2.

Općenito o postupku ispitivanja

2.1.

Cilj potpunog ispitivanja

2.2.

Stav patentnog ispitivača

3.

Prva radnja u ispitivanju

3.1.

Neposredno priznavanje

3.2.

Prvo službeno priopćenje ispitivača

3.3.

Oblik službenog priopćenja ispitivača

4.

Sljedeće radnje ispitivača

5.

Namjera priznavanja patenta

6.

Izmjene

6.1.

Dopustivost izmjena

6.2.

Dodatan sadržaj (članak 33. ZOP-a)

6.3.

Proširenje izvornog patentnog zahtjeva

6.4.

Ispravak pogrešaka

6.5.

Postupak izmjene dokumenata

7.

Telefonsko priopćavanje; usmeno priopćavanje

8.

Primjedbe trećih osoba

9.

Izdvojene prijave

10.

Isprave o patentu, patentni spis, objava podatka o priznanju patenta

11.

Obustava postupka: odustanak (povlačenje prijave); smatranje prijave povučenom

Poglavlje V.: Rješenje o odbijanju

1.

Temelj rješenja o odbijanju

2.

Pisani oblik rješenja o odbijanju

2.1.

Opće napomene

2.2.

Dijelovi rješenja o odbijanju

3.

Žalbeni postupak - članci od 88. do 94. ZOP-a


Dio E: - NACIONALNA FAZA MEĐUNARODNIH PRIJAVA PODNESENIH PREMA PCT-u


Poglavlje I.: Nacionalna faza međunarodnih prijava podnesenih prema PCT-u

1.

Postupci koji se vode u vezi s međunarodnim prijavama prema PCT-u

1.1.

Uloga DZIV-a i Republike Hrvatske u međunarodnoj fazi prema PCT-u

1.2.

Neposredna nacionalna faza ili putem Euro-PCT-a?

2.

Radnje u postupku u nacionalnoj fazi međunarodne prijave prema PCT-u

2.1.

Poslovi prije početka potpunog ispitivanja

2.2.

Postupak potpunog ispitivanja


Dio F: - EUROPSKI PATENTI KOJI VRIJEDE U REPUBLICI HRVATSKOJ


Poglavlje I.: Sporazum o suradnji i proširenju i EPC

1.

Tri različite rute do patenta u Republici Hrvatskoj

2.

Europski patentni sustav i nacionalno pravo

3.

Osnove Sporazuma o proširenju sklopljenog s EPO-om

4.

Pristupanjem EPC-u raskida se Sporazum o proširenju

Poglavlje II.: Prošireni europski patenti pred DZIV-om

1.

Pravni okvir za sustav proširenih europskih patenata

2.

Formalno ispitivanje

3.

Objava prijevoda proširenih europskih patenata

Poglavlje III.: Provedba EPC-a od strane RH kao države ugovornice

1.

Datum pristupanja Republike Hrvatske EPC-u

2.

Pravni okvir za primjenu Europske patentne konvencije u Republici Hrvatskoj

3.

Formalno ispitivanje

4.

Objava prijevoda europskih patenata


Dio G: - SVJEDODŽBE O DODATNOJ ZAŠTITI


Poglavlje I.: Opće odredbe; pravni okvir

1.

Uvjeti za dobivanje Svjedodžbe

2.

Značenje pojmova

2.1.

«Lijek», «proizvod»

2.2.

«Sredstvo za zaštitu bilja», «proizvod»

2.3.

Temeljni patent

2.4.

Odobrenja za stavljanje proizvoda u promet

3.

Predmet zaštite

4.

Učinci zaštite i pravo na dobivanje Svjedodžbe

5.

Trajanje Svjedodžbe

6.

Nadležnost i odluke DZIV-a u pitanjima koja se odnose na Svjedodžbu

7.

Pitanja koja se odnose na postupak

8.

Registar zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe; Registar Svjedodžbi

Poglavlje II.: Postupak za izdavanje Svjedodžbe

1.

Zahtjev za izdavanje Svjedodžbe

2.

Upis u Registar, obrada podataka

3.

Objava zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe

4.

Postupak ispitivanja

4.1.

Formalno ispitivanje

4.2.

Supstancijalno ispitivanje

5.

Izdavanje Svjedodžbe

5.1.

Izračun trajanja Svjedodžbe

5.2.

Sadržaj Svjedodžbe

6.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe

7.

Objava izdanih Svjedodžbi i odbijenih zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe

8.

Povlačenje zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe

9.

Pristojbe za održavanje

DODATAK I.: OBRAZAC - Zahtjev za izdavanje Svjedodžbe

DODATAK II.: Primjer - Izračun trajanja Svjedodžbe

*****Top . arrow top of page