Za stjecanje i održavanje u vrijednosti žiga u Hrvatskoj plaćaju se naknade troškova upravnog postupka u skladu s posebnim propisom  (Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (NN br. 109/2011, 96/2013 i 89/2020)):


Tijekom postupka za priznanje žiga potrebno je platiti propisane naknade posebnih troškova i troškova za pružanje informacijskih usluga, bilo prilikom podnošenja nekog podneska Zavodu ili na temelju poziva Zavoda.


Navedenim su propisom predviđene brojne olakšice, koje bitno smanjuju sveukupne troškove vezane uz postupak zaštite žiga.


Tako su pojedine kategorije obveznika, uz obavezno podnošenje zahtjeva za oslobađanje od plaćanja, djelomično oslobođene od plaćanja naknada troškova upravnog postupka.

1.

PRIJAVA ŽIGAPrilikom podnošenja prijave za registraciju žiga potrebno je uplatiti naknadu troškova upravnoga postupka za ispitivanje prijave za registraciju žiga:


VRSTA ŽIGA

ŽIG

INDIVIDUALNI

ZAJEDNIČKI ili JAMSTVENI

NAKNADA TROŠKOVA

· 

osnovna (za jedan razred proizvoda ili usluga)

500,00 kn

1.000,00 kn

· 

za svaki dodatni razred proizvoda ili usluga

150,00 kn

300,00 kn

PRIJAVA DOSTAVLJENA ELEKTRONIČKIM PUTEM

- 20%

- 20%

 

 

 

 

2.

REGISTRACIJA ŽIGA


 

Ako žig udovoljava osnovnim zakonskim uvjetima slijedi objava podataka o prijavi žiga u službenom glasilu Zavoda od koje počinje teći 3-mjesečni rok za prigovor na tu prijavu. Ako prigovor nije podnesen, nakon isteka toga roka Zavod poziva podnositelja da uplati naknadu troškova za desetogodišnje održavanje žiga u vrijednosti i objavu podataka o žigu u službenom glasniku Zavoda. Po uplati naknade tih troškova izdaje se rješenje o registraciji žiga, a žig se upisuje u registar žigova.


VRSTA ŽIGA

ŽIG

INDIVIDUALNI

ZAJEDNIČKI ili JAMSTVENI

NAKNADA TROŠKOVA

· 

osnovna (za jedan razred proizvoda ili usluga)

1.200,00 kn

2.400,00 kn

· 

za svaki dodatni razred proizvoda ili usluga

300,00 kn

600,00 kn


 

 

 

3.

IZDAVANJE ISPRAVE O PRIZNATOM PRAVUAko nositelj želi može zatražiti izdavanje isprave o žigu. Zavod će izdati ispravu nakon objave registriranog žiga u službenom glasilu Zavoda ako je nositelj žiga podnio zahtjev za izdavanje isprave o žigu i uplatio naknadu troškova:


NAKNADA TROŠKOVA

250,00 kn

4.

PRODUŽENJE REGISTRACIJE ŽIGARazdoblje zaštite registriranog žiga traje deset godina računajući od datuma podnošenja prijave za registraciju žiga. Registracija žiga može se produžavati neograničen broj puta za razdoblja od deset godina. Za to je potrebno podnijeti zahtjev i platiti tijekom posljednje godine trajanja zaštite naknadu troškova za produženje registracije žiga.

 

VRSTA ŽIGA

ŽIG

INDIVIDUALNI

ZAJEDNIČKI ili JAMSTVENI

NAKNADA TROŠKOVA

· 

osnovna (za jedan razred proizvoda ili usluga)

1.200,00 kn

2.400,00 kn

· 

za svaki dodatni razred proizvoda ili usluga

300,00 kn

600,00 kn

Ako se troškovi plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani se iznosi udvostručuju