Za stjecanje i održavanje u vrijednosti žiga u Hrvatskoj plaćaju se upravne pristojbe i naknade troškova upravnoga postupka u skladu sa posebnim propisima:

Tijekom postupka za priznanje žiga potrebno je platiti propisane pristojbe i naknade posebnih troškova i troškova za pružanje informacijskih usluga, bilo prilikom podnošenja nekog podneska Zavodu ili na temelju poziva Zavoda.

Navedenim su propisima predviđene brojne olakšice, koje bitno smanjuju sveukupne troškove vezane uz postupak zaštite žiga.

Tako su pojedine kategorije pristojbenih obveznika, uz obavezno podnošenje zahtjeva za oslobađanje od plaćanja, oslobođene u cijelosti obveze plaćanja upravnih pristojbi, odnosno djelomično oslobođene od plaćanja naknada troškova upravnog postupka.

 

1.

PRIJAVA ŽIGA

Prilikom podnošenja prijave za registraciju žiga potrebno je uplatiti upravnu pristojbu i naknadu troškova upravnoga postupka za ispitivanje prijave za registraciju žiga:

 
 

VRSTA ŽIGA

ŽIG

INDIVIDUALNI ZAJEDNIČKI ili JAMSTVENI

UPRAVNA PRISTOJBA

100,00 kn 200,00 kn
NAKNADA TROŠKOVA
 • osnovna (do tri razreda proizvoda ili usluga) 650,00 kn 1.300,00 kn
 • za svaki razred proizvoda ili usluga više od ukupno tri razreda 150,00 kn 300,00 kn
  PRIJAVA DOSTAVLJENA ELEKTRONIČKIM PUTEM - 20% - 20%
   
         
   

  2.

  REGISTRACIJA ŽIGA
     

  Ako žig udovoljava osnovnim zakonskim uvjetima slijedi objava podataka o prijavi žiga u službenom glasilu Zavoda od koje počinje teći 3-mjesečni rok za prigovor na tu prijavu. Ako prigovor nije podnesen, nakon isteka toga roka Zavod poziva podnositelja da uplati naknadu troškova za desetogodišnje održavanje žiga u vrijednosti i objavu podataka o žigu u službenom glasniku Zavoda. Po uplati naknade tih troškova izdaje se rješenje o registraciji žiga, a žig se upisuje u registar žigova.

   

  VRSTA ŽIGA

  ŽIG

  INDIVIDUALNI ZAJEDNIČKI ili JAMSTVENI
  NAKNADA TROŠKOVA
 • osnovna (do tri razreda proizvoda ili usluga) 1.500,00 kn 3.000,00 kn
 • za svaki razred proizvoda ili usluga više od ukupno tri razreda 300,00 kn 600,00 kn
         

  3.

  IZDAVANJE ISPRAVE O PRIZNATOM PRAVU

  Ako nositelj želi može zatražiti izdavanje isprave o žigu. Zavod će izdati ispravu nakon objave registriranog žiga u službenom glasilu Zavoda ako je nositelj žiga podnio zahtjev za izdavanje isprave o žigu i uplatio naknadu troškova:

   
   
  NAKNADA TROŠKOVA
 • osnovna 200,00 kn
 • za svaku stranicu isprave iznad treće stranice 25,00 kn
   

  4.

  PRODUŽENJE REGISTRACIJE ŽIGA

  Razdoblje zaštite registriranog žiga traje deset godina računajući od datuma podnošenja prijave za registraciju žiga. Registracija žiga može se produžavati neograničen broj puta za razdoblja od deset godina. Za to je potrebno podnijeti zahtjev i platiti tijekom posljednje godine trajanja zaštite upravnu pristojbu i naknadu troškova za produženje registracije žiga.

   
     
     

  VRSTA ŽIGA

  ŽIG

  INDIVIDUALNI ZAJEDNIČKI ili JAMSTVENI

  UPRAVNA PRISTOJBA

  125,00 kn 250,00 kn

  NAKNADA TROŠKOVA

 • osnovna (do tri razreda proizvoda ili usluga) 1.500,00 kn 3.000,00 kn
 • za svaki razred proizvoda ili usluga više od ukupno tri razreda 300,00 kn 600,00 kn
  Ako se troškovi plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani se iznosi udvostručuju