ePCT

ePCT je online usluga koja pruža PCT usluge podnositeljima prijava kao i nacionalnim uredima, a omogućuje pristup cijelom nizu usluga i funkcija uključujući ePCT-Filing, odnosno, podnošenje međunarodne prijave i svih naknadnih podnesaka uz tu prijavu u elektroničkom obliku Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo kao prijamnom uredu. 

Usluga omogućava sigurnu i izravnu interakciju vezanu uz međunarodne PCT prijave koje administrira Međunarodni ured, te pruža podnositeljima prijava mogućnost provođenja PCT transakcija elektroničkim putem s Međunarodnim uredom, umanjenje troškova međunarodnih pristojbi i jednostavan način podnošenja 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu.

Za podnošenje međunarodnih prijava koristeći funkciju 'ePCT-Podnošenje prijave', molimo vas da pogledate dokument s uputama dostupan ovdje i arhiv webinara dostupan ovdje.

Upute za pokretanje za podnositelje prijave:

ePCT (verzija 3.3) 

KAKO KREIRATI KORISNIČKI RAČUN I UČITATI DIGITALNI CERTIFIKAT

1.    Pristupite naslovnici ePCT-a kopiranjem sljedeće poveznice u svoj internetski pretraživač.

 • Napomena: podržani pretraživači za ePCT su Internet Explorer i Mozilla Firefox (sustav trenutno bolje funkcionira s Firefoxom).
 • Ako koristite IE 11 (broj verzije vidi se u izborniku internetskog pretraživača za pomoć > O Internet Exploreru), molimo vas odznačite kućicu TLS 1.2 pod Alati > Internetske opcije > Napredno (4. zadnja kućica) i povucite dolje do kraja.

2.    Ispod kućica za privatne i javne usluge ePCT-a, kliknite na poveznicu
       Kreiraj račun kako biste kreirali internetski korisnički račun za WIPO (v. niže).

3.    Usmjereni ste na uslugu WIPO računi gdje možete slijediti jednostavne internetske upute za uspostavljanje i potvrdu svog internetskog korisničkog računa za WIPO (Dio 1. Korisničkog vodiča za prijavu objašnjava sve funkcije usluge WIPO računi).

 • Napomena: Korisnički su računi osobni i nisu generički – molimo vas da navedete svoje vlastite osobne podatke i osobnu adresu elektroničke pošte kad kreirate račun, s tim da se ista adresa elektroničke pošte ne može koristiti za više od jednog korisničkog računa.

4.    Molimo vas da obratite naročitu pozornost na to da točno upišete svoju adresu elektroničke pošte ili nećete dobiti elektroničku poruku koja sadrži poveznicu potrebnu za potvrdu procesa kreiranja računa!

 • Napomena: Ako ne primite elektroničku poruku u roku od nekoliko minuta, molimo vas da provjerite svoje filtere neželjene pošte i osigurate da no.reply@wipo.int bude odobrena adresa jer biste mogli propustiti i primitak daljnjih poruka sustava u budućnosti.

5.    Pošto ste kliknuli na poveznicu da potvrdite ovjeru svog korisničkog računa za WIPO, program će zatražiti da učitate svoj certifikat u svoj korisnički račun kako biste mogli pristupiti privatnim uslugama ePCT-a:

6.    Digitalni certifikat ili pametna kartica mora se postaviti u internetskom pretraživaču koji ćete koristiti za pristup ePCT-u:

 • Za instaliranje svog digitalnog certifikata za WIPO u pretraživaču, molimo vas da pogledate stranicu 32. Korisničkog vodiča za prijavu koji je dostupan na naslovnici ePCT-a pod ‘Prečaci'. Za daljnje informacije o digitalnim certifikatima za WIPO molimo idite na sljedeću poveznicu, gdje možete naći i videa Kako instalirati i napraviti sigurnosnu kopiju digitalnih certifikata.
 • Ako koristite EPO-ovu pametnu karticu u pretraživaču Firefox, molimo pogledajte sljedeću EPO-ovu dokumentaciju za instaliranje i Korisnički vodič za prijavu koji je za upute dostupan na naslovnici ePCT-a pod ‘Prečaci'.
 • Ako koristite digitalni certifikat koji je izdao SECOM (Japan), molimo osigurajte da bude instaliran u pretraživaču.
 • Ako nemate nijedan gore navedeni certifikat, onda zatražite WIPO-ov digitalni certifikat, kako biste se mogli prijaviti u privatne usluge ePCT-a.

7.    Kliknite na poveznicu ‘Primi/Učitaj certifikat’ i upišite se za certifikat klikom na poveznicu ‘Digitalni certifikat WIPO' na stranici Digitalni certifikati, s tim da provjerite koristite li bilo Mozilla Firefox ili Internet Explorer za ovaj korak. Ostali pretraživači kao što su Google Chrome ili Safari nisu kompatibilni za upis i preuzimanje dokumenta, ali se mogu koristiti naknadno za pristup ePCT-u.

8.    Pošto ste preuzeli certifikat koji bude vidljiv u pretraživaču, molimo napravite njegovu sigurnosnu kopiju pohranom primjerice na USB-u. To će vam omogućiti da pristupite privatnim uslugama ePCT-a s drugih računala i pretraživača. Upute „Kako izraditi sigurnosnu kopiju svog korisničkog digitalnog certifikata WIPO CA“ počinju na 33. stranici u Korisničkom vodiču za prijavu; upute i videa za certifikat također su dostupni ovdje.

9.    U nastavku najprije učitajte svoj digitalni certifikat za WIPO ili drugi podržani certifikat da ovjerite svoj korisnički račun za privatne usluge ePCT-a. To se obavlja putem poveznice ‘Primi/Učitaj certifikat’.

10.    Kad ste uspješno kreirali svoj korisnički račun za WIPO i učitali svoj certifikat, možete se odjaviti s WIPO-ovih računa i pristupiti privatnim uslugama ePCT-a s  naslovnice ePCT-a.

11.    Usmjereni ste na masku prijave za privatne usluge ePCT-a:

Sustav će pokazati da je automatski detektirao certifikat u vašem pretraživaču (ako imate samo jedan digitalni certifikat instaliran u svom pretraživaču) i pozvat će vas da upišete korisničko ime i lozinku svog novo kreiranog korisničkog računa za WIPO.

 • Napomena: Ako imate više certifikata instaliranih u svom pretraživaču, program će vas tražiti da izaberete onaj koji je valjan za prijavu na ePCT – molimo vas da ne zaboravite izabrati certifikat koji ste već učitali u svoj korisnički račun za WIPO!

12.    Nakon prve prijave na ePCT zadano je usmjeravanje na karticu ePCT-a gdje ćete naći poveznice na Korisnički vodič za prijavu i ostalu korisnu dokumentaciju. Novo kreirani računi automatski se upisuju na popis poslužitelja ePCT za primanje elektroničkih poruka o važnim obnovama ePCT-a i obavijestima o dostupnosti sustava te planiranim prekidima rada.

 • Napomena: Isti WIPO-ov račun koristi se i za pristup privatnim uslugama ePCT-a i javnim uslugama ePCT-a (ne treba kreirati zasebne račune). Potrebna je dodatna ovjera WIPO-ovog računa za prijavu na privatne usluge, kako je gore navedeno.


KAKO POTVRDITI eVLASNIŠTVO SVOJE MEĐUNARODNE PRIJAVE NA PRIVATNIM USLUGAMA ePCT-a (1. OPCIJA – VEĆ PODNESENE PRIJAVE)

13.    Sad je prvi korak unijeti ‘eVlasništvo’ prijave u ePCT, tj. potvrditi sustavu da imate prava na pristup međunarodnoj prijavi. Kliknite na karticu ‘eVlasništvo’ za pristup toj funkciji. Proces će se razlikovati ovisno o tome kako je podnesena međunarodna prijava:

 • Elektroničke prijave podnesene koristeći certifikat koji podržava sustav ePCT-a (trenutno WIPO-ovi digitalni certifikati, EPO-ove pametne kartice i certifikati koje izdaje SECOM (Japan)). Možete potvrditi eVlasništvo međunarodne prijave direktno u sustavu ePCT-a pod uvjetom da isti digitalni certifikat korišten za e-podnošenje prijave bude postavljen u vašem pretraživaču i da je učitan i na vaš korisnički račun za WIPO. Morate imati i pristup šifri za potvrdu koja se pojavljuje u dnu desnog kuta na obrascu PCT/IB/301 (obavijest o primitku kopije dokumenta) a koju je izdao Međunarodni ured za predmetnu prijavu.

 • Prijave podnesene na papiru (ili elektronički s certifikatima koje sustav ePCT trenutno ne podržava). Budući da sustav ne može spariti certifikat(e) učitan(e) na vaš korisnički račun za WIPO ni s jednim certifikatom koji se koristi za podnošenje takvih međunarodnih prijava, osim naznake potvrdne šifre koja se pojavljuje na obrascu IB/301 (v. gore), zatražit će da popunite internetski obrazac koji će potom pokrenuti postupak da ekipa za obradu u Međunarodnom uredu odobri ili odbaci zahtjev za eVlasništvo. Napomena: korisnički detalji o osobi koja postavlja zahtjev moraju se podudarati s detaljima jedne od sljedećih stavki: prijavitelj, zajednički predstavnik, zastupnik ili adresa za korespondenciju kod međunarodne prijave.
 • VAŽNO: Kad međunarodna prijava bude objavljena, šifra na obrascu IB/301 više ne vrijedi kao potvrdna šifra za ePCT, budući da je IB/301 stavljen na raspolaganje na PODRUČJU PRIMJENE PATENTA u vrijeme objave. Potvrdna šifra postaje nevaljana i ako je izmjena prema pravilu 92.bis. podnesena nakon podnošenja prijave prema PCT-u, budući da bi obrazac IB/301 mogao biti u posjedu nekog tko je maknut iz evidencije kao rezultat te izmjene. U takvim će slučajevima internetski obrazac zahtijevati da zatražite novu potvrdnu šifru od Međunarodnog ureda.

Korisnička podrška za ePCT

Korisničku podršku pruža PCT-ova e-služba za pomoć: molimo vas da koristite poveznicu 'Obratite nam se' koja je dostupna na vrhu svake stranice u sustavu ePCT za podnošenje svog upita.

Ako trebate poslati prilog, kao što je snimka zaslona, molimo vas da koristite sljedeću adresu elektroničke pošte: ePCT@wipo.int.

Dostupna je i telefonska podrška na +41 22 338 9523.

PCT-ova e-služba za pomoć dostupna je od ponedjeljka do petka, od 9:00h do 18:00h po srednjoeuropskom vremenu. Uvijek se nastoji odgovoriti na pitanja u roku od jednog radnog dana. Molimo vas da primite na znanje da je služba za pomoć zatvorena subotom i nedjeljom, kao i neradnim danima u WIPO-u koji su dostupni na sljedećoj poveznici.

 

Korisne poveznice