Registracija smart kartice

Smart kartica izdana od strane EPO ureda može se koristiti za podnošenje prijava elektroničkim putem pri Zavodu koristeći se programom eOLF. Sve smart kartice trebaju biti registrirane prije početka korištenja navedenog programa. Registracija traje samo nekoliko minuta nakon čega se može započeti s podnošenjem patentnih prijava i pripadajućih priloga.

Prije registracije smart kartice trebate od EPO ureda dobiti PIN kod.

Kartica mora biti umetnuta u čitač kartice i svi potrebni driveri za smart karticu moraju biti instalirani. Ovisno o tome koju verziju web preglednika koristite moguće je da se pojavi greška vezana za certifikat. U tom slučaju odaberite “Continue to this webpage”.

Nakon što uspješno registrirate vašu smart karticu imat ćete trenutni pristup servisu i moći ćete započeti s korištenjem programa za podnošenje prijave u elektroničkom obliku ovom Zavodu.

Registracija smart kartice

Korisne poveznice