2.2.1 Uvjeti (čl. 15. Zakona)

Kako bi se utvrdio datum prijave žiga, prijava za registraciju mora sadržavati:

  1. zahtjev za registraciju žiga,
  2. podatke o podnositelju prijave,
  3. popis proizvoda ili usluga za koje se traži registracija,
  4. izgled znaka koji se želi registrirati.

Zahtjev za registraciju žiga (Ad 1.) i podaci o podnositelju prijave (Ad 2.) su dio obrasca Prijave za registraciju žiga (Ž-1). Zahtjev i podaci o podnositelju prijave mogu biti navedeni i na drugom obrascu koji sadržajem odgovara obrascu Ž-1. Popis proizvoda i usluga podnosi se uz prijavu na posebnom listu papira ukoliko se prijava podnosi u papirnatom obliku. U slučaju podnošenja e-Prijave popis proizvoda i usluga koji se želi štititi žigom kreira se korištenjem harmonizirane baze podataka TMclass (vidjeti točku 3.2).

Za utvrđivanje datuma prijave nije potrebno da su proizvodi i usluge iz popisa (Ad 3.) pravilno klasificirani. Minimalni uvjet je postojanje popisa proizvoda i usluga. Neovisno o načinu podnošenja prijave preporuča se odabir pojmova iz TMclass-a čime se osigurava točnost i urednost popisa proizvoda i usluga i ubrzava postupak registracije žiga.

Za utvrđivanje datuma bitno je postojanje izgleda znaka (Ad 4.). Sam opis znaka nije dovoljan za utvrđivanje datuma prijave. Prikaz znaka u ovoj fazi ne mora udovoljavati uvjetima reprodukcije, no izmjene znaka koji ne udovoljava uvjetima reprodukcije moguće su samo u smislu jasnoće i boje znaka.