2.2.2 Uklanjanje nedostataka (čl. 22. Zakona)

Ako formalni ispitivač utvrdi nedostatke vezano uz gore navedene uvjete, Zavod će obavijestiti podnositelja da nije utvrđen datum prijave žiga, odnosno pozvat će ga zaključkom na uklanjanje nedostataka u roku od 60 dana od dana primitka zaključka. Datumom prijave odnosno prava prvenstva smatrat će se datum primitka uređene prijave. Podnositelj može tražiti da se ovaj rok produži za najviše 60 dana. Ukoliko podnositelj ne odgovori u roku, Zavod će prijavu rješenjem odbaciti.