3.2 Opća pravila

Proizvodi ili usluge koji su predmet prijave za registraciju žiga svrstavaju se u razrede prema Nicanskoj klasifikaciji (čl. 16. Zakona).

Svrstavanje po razredima proizvoda i usluga služi isključivo u administrativne svrhe i ne može se smatrati da su neki proizvodi ili usluge slični samo zato što su svrstani u isti razred Nicanske klasifikacije (čl. 10. st. 2. Pravilnika). Isto tako, proizvodi ili usluge mogu biti slični i kad nisu svrstani u isti razred.

Popis proizvoda i usluga prilikom podnošenja prijave za registraciju žiga treba sadržavati broj razreda te naziv pojedinačnog proizvoda i/ili usluge iz određenog razreda. Prilikom podnošenja prijave žiga u papirnatom obliku, a u svrhu dostave urednog abecednog ispisa proizvoda i/ili usluga unutar određenog razreda, preporuča se korištenje termina iz hrvatske verzije TMclassa, harmonizirane baze podataka klasifikacije proizvoda i usluga Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), kroz pretragu na web stranici Zavoda ili na web stranici EUIPO-a. U slučaju podnošenja e-Prijave popis proizvoda i usluga koji se želi štititi žigom kreira se korištenjem harmonizirane baze podataka TMclass koji je inkorporiran u sustav e-Prijava žiga. Alat TMclass sadrži harmoniziranu bazu valjanih određenja proizvoda i usluga pomoću koje prijavitelj može sastaviti ispravan popis proizvoda i usluga koji će biti u skladu s praksom ostalih EU ureda. Korištenjem TMclassa se olakšava i vremenski krati proces registracije.