3.3 Značaj popisa proizvoda i usluga

Popisom proizvoda i usluga određen je opseg prava dodijeljenih registracijom, u slučaju povrede prava. Žig se mora koristiti za sve proizvode i usluge za koje je zaštićen; žig može biti opozvan za one proizvode i usluge za koje se doista ne koristi neovisno o pravilnom ili eventualno pogrešnom svrstavanju u određeni razred.

Često se traži zaštita za usluge promidžbe vlastitih proizvoda i/ili usluga. Međutim, promidžba se ne smatra uslugom kad se radi o promidžbi vlastitih proizvoda i/ili usluga, već samo onda kad se obavlja za treće (primjerice ako se radi o proizvodu kao što je kava, dovoljno je štititi ga u razredu 30, jer to podrazumijeva da ga podnositelj i reklamira, dok bi zaštita u razredu 35, u koji se svrstavaju takve usluge, značila da se pod tim žigom obavlja promidžba za treće).