3.4 Ispitivanje popisa proizvoda i usluga

Pri ispitivanju popisa, nadležni referent je dužan primijeniti odredbe Zakona i Pravilnika, kao i uspostavljenu praksu, posebno praksu sadržanu u ovom Priručniku, kako bi se, u odnosu na isti popis, osigurao isti rezultat kod svih ispitivača.

Važno je da su određenja proizvoda i usluga dovoljno jasna i precizna kako bi se na temelju njih mogao jasno odrediti opseg zaštite žiga. Pri tome se bitno voditi ispravnom punktuacijom tako da su određenja međusobno odvojena točkom-zarezom (npr. voćni napitci; gazirane vode; pivo u razredu 32). Zarez se upotrebljava ukoliko je potrebno nabrojati više kategorija unutar istog određenja (npr. slastice od marcipana, nugata, meda i čokolade u razredu 30).

Ukoliko značenje nekog određenja nije dovoljno jasno i precizno te se ne može utvrditi opseg zaštite u naznačenom razredu, mora se pojasniti dodatnim karakteristikama kao što su namjena ili marketinški sektor kojem su proizvodi i/ili usluge namijenjeni (npr. određenje torbe dovoljno je precizno za razred 18, ali se mora precizirati u razredu 9 kao torbe za prijenosna računala ili u razredu 28 kao torbe prilagođene za sportsku opremu). Kod usluga maloprodaje, veleprodaje i sličnih usluga u razredu 35 (npr. trgovina, elektronička tj. e-trgovina, trgovina putem pošte) potrebno je navesti proizvode ili grupe proizvoda (primjerice električni kućanski uređaji, pokućstvo, prehrambene namirnice i sl.) na koje se te usluge odnose.

Nadležni referent prihvaća uporabu naslova pojedinih razreda. U skladu s ustaljenom praksom, ne prihvaća se određenje: 'usluge koje nisu obuhvaćene drugim razredima', kao niti određenje: 'svi proizvodi u razredu x.'

Ako se popis proizvoda i usluga sastoji od naslova razreda Nicanske klasifikacije opseg zaštite obuhvaća samo proizvode i/ili usluge koji proizlaze iz doslovnog i nedvosmislenog značenja pojma iz naslova (za detalje vidjeti Zajedničku komunikaciju o zajedničkoj praksi ureda za žigove Europske unije o provedbi presude „IP Translator“ v1.2).

Kada se prijavom žele obuhvatiti svi ili dio proizvoda i/ili usluga unutar određenog razreda potrebno je ispisati abecedenim redom sve proizvode i/ili usluge unutar tog razreda Nicanske klasifikacije koje se žele obuhvatiti opsegom zaštite.

Od ukupno sto devedeset i sedam općih oznaka naslova razreda Nicanske klasifikacije smatra se da 11 od njih nema jasnoću i preciznost za specifikaciju opsega zaštite koju pružaju te stoga, s primjenom od 1. siječnja 2014. godine, ne mogu biti prihvaćeni bez daljnje specifikacije (za detalje vidjeti Zajedničku komunikaciju o zajedničkoj praksi ureda za žigove Europske unije koja se odnosi na opće oznake naslova razreda Nicanske klasifikacije v.1.1 kao i Zajedničku komunikaciju u pogledu prihvatljivosti klasifikacijskih oznaka v.1.0).

Referent za provjeru svrstavanja svakog pojedinačnog proizvoda i/ili usluge konzultira bazu TMclass i abecedni popis proizvoda i usluga Nicanske klasifikacije.