3.6 Ograničenje popisa proizvoda ili usluga

Podnositelj prijave za registraciju žiga može u svakom trenutku ograničiti popis proizvoda ili usluga navedenih u prijavi. Radi se u stvari o odricanju od žiga u odnosu na te proizvode i usluge. U slučaju da je prijava već objavljena, navedeno ograničenje naknadno se objavljuje u službenom glasilu Zavoda. Za takvo ograničenje nije potrebno platiti upravnu pristojbu odnosno naknadu troška (čl. 11. Pravilnika).