4.1 Općenito - postupak

Nakon što je utvrđeno da prijava udovoljava svim formalnim uvjetima, prijava prelazi u fazu supstancijalnog ispitivanja, odnosno ispitivanja po apsolutnim razlozima.

Svaki znak će biti razmatran zasebno, posebno uzimajući u obzir izgled znaka i proizvode i/ili usluge za koje se traži registracija. Donošenje odluke će biti dosljedno, kako bi se osiguralo ravnopravno postupanje prema svim podnositeljima prijava. Ispitivač će prilikom donošenja odluke konzultirati opće i tehničke (specijalizirane) rječnike, enciklopedije, Internet te po potrebi ostale dostupne izvore.

Ispitivač će odluku o priznanju ili preliminarnom odbijanju prijave žiga donijeti sukladno odlukama ECJ-a. Odluke GC-a, EUIPO-a i drugih nacionalnih ureda ispitivač će također uzeti u obzir, no te odluke nisu presudne u donošenju odluke o registraciji žiga. EUIPO je nadležan za odlučivanje o priznanju zaštite žigu Zajednice temeljem odredbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice. Usklađenost pravnih propisa o zaštiti žiga sa pravnom stečevinom Europske unije, ne podrazumijeva zamjenu nacionalnog zakonodavstva europskom regulativom iz područja zaštite žiga zbog principa teritorijalnosti. Priznanje zaštite nekom žigu na teritoriju EU uzima se u obzir prilikom donošenja odluke o priznanju zaštite identičnom ili sličnom žigu na teritoriju Republike Hrvatske. Međutim, odluka o priznanju zaštite žigom u Republici Hrvatskoj uvijek se temelji na primjeni odredbi iz Zakona o žigu. Praksa Zavoda u primjeni tih odredbi uvjetovana je specifičnostima tržišta Republike Hrvatske.

Ako ispitivač u fazi supstancijalnog ispitivanja prijave utvrdi postojanje nekog od apsolutnih razloga za odbijanje, preliminarno će odbiti prijavu žiga u odgovarajućem opsegu (u cijelosti, djelomično). Ispitivač će jasno naznačiti činjenične i pravne temelje, kako bi podnositelj prijave, odnosno zastupnik, mogao dostaviti očitovanje na odluku ispitivača.