4.3 Stečena razlikovnost

Znakovima koje je Zavod preliminarno odbio na temelju nerazlikovnosti, opisnosti ili generičnosti (čl. 5. st 1. točke 2., 3. i 4. Zakona), neće biti odbijena registracija ako podnositelj prijave za registraciju žiga dokaže da su stekli razlikovnost. Podnositelj mora dokazati da je znak prije dana podnošenja prijave i slijedom uporabe stekao razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija. Dakle, podnositelj ne mora dokazati samo upotrebu žiga, već da je znak koji bi inače bio odbijen, kroz uporabu postao razlikovan, odnosno da ga dovoljno velik dio relevantne javnosti prepoznaje kao žig i preko njega identificira proizvođača.

Pri ispitivanju dokaza o stečenoj razlikovnosti, ispitivač mora utvrditi da se odnose na prijavljeni znak, a ne znak u (znatno) izmijenjenom obliku. Ispitivač će uzeti u obzir da znak ipak može steći razlikovnost kao dio ili u vezi s nekim registriranim žigom. Na navedeno će utjecati i stupanj nerazlikovnosti ili opisnosti znaka za koji se traži zaštita. Prema presudi ECJ-a u predmetu 'Have a break', C-353/03, utvrđeno je da je znak 'Have a break', stekao razlikovnost u okviru upotrebe kao dio slogana 'Have a break, have Kit-Kat'. Ovo je posebno bitno kod figurativnih znakova. Neće biti prihvatljivi dokazi koji se odnose na znak koji je sličan prijavljenom znaku, ali je razlikovan sam po sebi.

Dokaze o stečenoj razlikovnosti ispitivač će procijeniti u odnosu na prijavljene proizvode i/ili usluge. Dakle, iz podnesenih dokaza mora biti vidljivo da se radi upravo o proizvodima i/ili uslugama za koje je zatražena registracija (npr. ako je prijava podnesena u odnosu na 'meso', neće se smatrati relevantnima dokazi koji se odnose na 'hranu' općenito, posebno kod podataka o prodaji i udjelu na tržištu). Osim toga, iz dokaza mora biti vidljiva veza između proizvođača i proizvoda i/ili usluga kako bi ispitivač mogao utvrditi da će potrošač žig biti u stanju procijeniti upravo kao znak određenog proizvođača, odnosno povezati prijavljene proizvode i/ili usluge s dotičnim proizvođačem.

Ispitivač će dokaze ocjenjivati u odnosu na relevantnu javnost - kojoj je znak namijenjen, što se veže prvenstveno uz popis proizvoda i/ili usluga za koje se traži zaštita. Ako po prirodi proizvodi ili usluge nisu namijenjeni specijalistima ili ograničenom krugu potrošača, smatrat će se da su namijenjeni općoj javnosti. Npr. smatra se da su proizvodi iz razreda 1 uobičajeno namijenjeni za trgovinu, dok su proizvodi kao što je hrana namijenjeni općoj javnosti.

Podneseni dokazi moraju biti vezani uz mjesto, vrijeme, opseg i prirodu korištenja proizvoda i/ili usluga. Od posebne važnosti smatrat će se opseg korištenja i vremenski period korištenja. Iz dokaza mora biti vidljiv početak upotrebe (osim u slučaju da je upotreba započela puno ranije od datuma podnošenja). Osim toga dokazi moraju dokazati da je upotreba kontinuirana. Dokaze koji se odnose na period nakon podnošenja prijave Zavod će prihvatiti samo ako oni dokazuju da je razlikovnost postojala do tog datuma. Ovakve dokaze Zavod će smatrati manje relevantnim, posebno uzimajući vremensku razliku između datuma podnošenja i datuma na koji se odnose dokazi.

Dokazi:

Podnositeljeva je obaveza odlučiti o prirodi dokaza koje će podnijeti Zavodu. Pri tome podnositelj mora voditi računa da svi dokazi trebaju nositi i datum koji je bitan za utvrđivanje njihove valjanosti. Pored navedenoga, relevantni će biti samo dokazi koji se odnose na područje Republike Hrvatske. Dokazi se moraju odnositi na cijelo područje Republike Hrvatske (npr. ne samo na područje grada Zagreba). Neiscrpna lista dokaza koju će Zavod uzeti u obzir obuhvaća:

  • istraživanja tržišta i ankete
  • izjave struke
  • dokaze o zastupljenosti u medijima i intenzitet promidžbe znaka (katalozi, oglasi, članci, brošure, priznanja i nagrade)
  • podaci o prodaji i udjelu na tržištu

Istraživanja tržišta i ankete Zavod će smatrati relevantnim dokazom, ako su provedena relevantna, a ne sugestivna pitanja, koja se odnose na datum prije podnošenja prijave te ako su provedena na propisno odabranom uzorku potrošača. Ispitivač će posebno u obzir uzeti da li su ovakva istraživanja provedena od strane neovisnih i priznatih institucija.

Izjave struke Zavod će prihvatiti kao dokaz o stečenoj razlikovnosti, uzimajući u obzir da će izjave od strane distributera i dobavljača imati manji značaj. Veći značaj u dokazivanju imat će izjave koje su dale neovisne strukovne organizacije, udruge potrošača i konkurenti.

Ispitivač će procijeniti relevantnost promotivnog materijala i ostalih promotivnih aktivnosti, kao što su katalozi, brošure, članci, dokaze o medijskom oglašavanju, ulaganja u promociju, priznanja i nagrade. Pri ocjeni relevantnosti navedenog ispitivač će u obzir uzeti sve već navedene opće upute vezane uz proizvode/usluge, mjesto i vrijeme na koje se dokazni materijali odnose, opseg korištenja koji proizlazi iz navedenog, relevantnu javnost itd. Internetske stranice mogu također biti dokazi, ali će biti nužno pokazati ih u onom obliku u kojem su postojale prije datuma prijave i dostaviti podatke o njihovoj posjećenosti (bitno je da su potrošači s njima upoznati).

Kod procjene podataka o prodaji i udjelu na tržištu, ispitivač će u obzir uzeti isključivo dokaze koji se odnose na proizvode i/ili usluge za koje je zatražena registracija. Računi sami za sebe neće biti prihvaćeni kao dokaz stečene razlikovnosti jer dokazuju samo prisutnost na tržištu, no mogu pratiti podatke o udjelu na tržištu. Iz dokaza mora biti vidljiva veličina relevantnog tržišta kao i početak upotrebe. Što je veći opseg upotrebe Zavod će takav dokaz smatrati važnijim.