4.4 Postupak

Ako ispitivač utvrdi temelje za odbijanje znaka prema nekom od apsolutnih razloga, u odnosu na sve prijavljene proizvode ili usluge ili na dio, Zavod će preliminarno odbiti prijavu (djelomično ili u potpunosti) i pozvati podnositelja da se na navedeno očituje u roku od 60 dana. Ovaj rok se po zahtjevu podnositelja može produžiti za najviše 60 dana.

Zavod će u obzir uzeti samo dokaze dostavljene u zakonskom roku od 60 dana, odnosno, u slučaju zahtjeva za produljenjem roka, u roku od narednih 60 dana.

Kad podnositelj dostavi očitovanje odnosno dokaze o stečenoj razlikovnosti u zakonskom roku, Zavod će temeljito ispitati navedene dokaze i donijeti konačnu odluku.

Zavod će donijeti rješenje o odbijanju registracije žiga u cijelosti (u odnosu na sve prijavljene proizvode i/ili usluge) ako se podnositelj ne očituje na obavijest o odbijanju registracije žiga u cijelosti u zakonskom roku ili u svom očitovanju ne ospori razloge takvog odbijanja.

Zavod će donijeti djelomično rješenje o odbijanju registracije žiga, ako se u postupku povodom očitovanja na obavijest o odbijanju registracije žiga u cijelosti, utvrdi da znak ne udovoljava uvjetima za registraciju samo u odnosu na dio proizvoda/usluga za koje je zatražena registracija.

Djelomično rješenje o odbijanju registracije žiga donijet će i kada se podnositelj prijave za registraciju žiga ne očituje u propisanom roku na obavijest o djelomičnom odbijanju ili ako se očituje pa u postupku povodom očitovanja na djelomično odbijanje ne ospori razloge takvog odbijanja.

Djelomičnim rješenjem Zavod isključuje iz zaštite dio proizvoda i usluga za koje je podnesena prijava za registraciju žiga.

Po pravomoćnosti toga djelomičnog rješenja,u odnosu na proizvode ili usluge za koje se zatražena registracija može odobriti nastavlja se postupak registracije žiga,

Kada je ispitivač utvrdio da ne postoje razlozi za odbijanje registracije znaka u cijelosti ili u odnosu na dio proizvoda i/ili usluga, objavit će predmetni znak u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva.