4.6 Mišljenje trećih strana (čl. 26. Zakona)

Nakon objave prijave, u roku od 3 mjeseca, treća strana (svaka fizička ili pravna osoba i svaka grupa ili tijelo koje predstavlja proizvođače, pružatelje usluga, trgovce ili potrošače) može Zavodu dostaviti obrazloženo mišljenje o postojanju apsolutnih razloga za odbijanje prijave. Treću stranu Zavod neće smatrati stranom u postupku. Zavod će mišljenje proslijediti podnositelju te ga pozvati da se očituje u roku od 15 dana.

Zavod će ponovno razmotriti donesenu odluku o priznanju, na temelju novo dostavljenog mišljenja i očitovanja podnositelja, odnosno mišljenja ako se podnositelj ne očituje, te će na temelju navedenog donijeti odluku.

Odluka je internog karaktera o kojoj se stavlja službena bilješka u spis i o kojoj treća strana neće biti obaviještena, već će se ili nastaviti postupak registracije ili uputiti preliminarno odbijanje podnositelju.