4.2.9 Službeni znakovi (čl. 5. st. 1.t. 10. Zakona)

Zavod će odbiti znakove koji sadržavaju naziv ili kraticu, državni grb, amblem, zastavu ili drugi službeni znak Republike Hrvatske ili nekoga njezina dijela te njihovo oponašanje, osim uz odobrenje nadležnoga tijela Republike Hrvatske.

Kao i kod simbola zaštićenih prema 6.ter. ispitivanje službenih znakova provest će se na temelju imitacije u heraldičkom smislu. Ispitivač neće uzeti u obzir detaljan opis grba u smislu Zakonu o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (NN br. 55/90). Pri ispitivanju dakle neće biti bitna činjenica npr. da li je početni kvadratić iz grba crvene ili bijele boje, već samo činjenica da se radi o grbu koji se sastoji od kvadratića crvene i bijele boje, s grbovima pojedinih županija u kruni.

Pri ispitivanju službenih znakova, ispitivač će se ograničiti na službeni naziv, kraticu i ambleme, kako slijedi:

  • Republika Hrvatska
  • RH

Verbalni ili figurativni znakovi koji sadrže riječi Hrvatska, kraticu HR ili domenu .hr, bit će odbijeni ako se utvrdi da ovakav znak dovodi u vezu sa državnim institucijama ili ako su navedene riječi opisne u odnosu na drugi dio znaka, ali u tom posljednjem slučaju temelj odbijanja će biti čl. 5. st. 1. t. 2. i 3. Zakona. Ispitivač će u obzir uzeti i postojanje dodatnih razlikovnih elemenata znaka.

4.2.9.1 Ostali službeni znakovi