Obrasci i publikacije

Obrasci

Zahtjev za izdavanjem odobrenja za kolektivno ostvarivanje autorskog ili srodnih prava u Republici Hrvatskoj
(98 KB) 

Obrazac zahtjeva dostupan je i putem sustava e-Građani na sljedećoj poveznici.


Zahtjev za izdavanjem odobrenja za obavljanje djelatnosti neovisnog upravljačkog subjekta sa sjedištem ili poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj 
 (114 KB)

Obavijest neovisnog upravljačkog subjekta o namjeri obavljanja djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava na području Republike Hrvatske
(116 KB) 


Sukladno važećoj zakonskoj regulativi o zaštiti osobnih podataka napominje se da Zavod prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva/obavijesti i ostale podatke u svrhu opisanu člankom 224. i člankom 225. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i Pravilnika o izdavanju odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava, te za vođenje evidencija o organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava i o neovisnim upravljačkim subjektima.
 


Informativna i promotivna izdanja

Publikacija "Ekonomski doprinos djelatnosti temeljenih na autorskom pravu u gospodarstvu Republike Hrvatske"

Knjižica "Tri, dva, jedan - snimaj !"

Knjižica "Upravljanje kreativnim poduzećima"

Knjižica "Kako živjeti od glazbe"

Letak "Ustani, zauzmi se. Za glazbu !"