02 | 03 | 2018

ePCT sustav elektroničkog podnošenja i obrade međunarodnih PCT prijava

Ilustracija: Freeimages.com/Erkin Sahin

Od 1. ožujka 2018. godine omogućeno je podnošenje međunarodnih - PCT prijava u elektroničkom obliku putem ePCT sustava Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.

ePCT sustav također omogućuje obradu međunarodnih prijava, kao i obradu i prosljeđivanje međunarodnih PCT prijava Međunarodnom uredu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo i Europskom patentnom uredu, u rokovima predviđenima PCT Ugovorom i provedbenim Pravilnikom.

ePCT je online usluga koja pruža PCT usluge podnositeljima prijava kao i nacionalnim uredima, a omogućuje pristup cijelom nizu usluga i funkcija uključujući ePCT-Filing, odnosno, podnošenje međunarodne prijave i svih naknadnih podnesaka uz tu prijavu u elektroničkom obliku Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo kao prijamnom uredu. 

Usluga omogućava sigurnu i izravnu interakciju vezanu uz međunarodne PCT prijave koje administrira Međunarodni ured, te pruža podnositeljima prijava mogućnost provođenja PCT transakcija elektroničkim putem s Međunarodnim uredom, umanjenje troškova međunarodnih pristojbi i jednostavan način podnošenja 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu.

Za daljnje informacije možete kontaktirati Informacijski centar za intelektualno vlasništvo - INCENTIV na broj telefona 01 6109 825 ili putem elektroničke pošte info@dziv.hr.