04 | 04 | 2018

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima


Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) otvorio je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnosti na stranici Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“:

Savjetovanje će biti otvoreno do 18. travnja 2018. godine.

Svi zainteresirani mogu se uključiti registracijom na portalu gdje se nalaze i upute za korištenje aplikacije.