6. Poduprtost patentnih zahtjeva opisom

Patentni zahtjevi moraju biti poduprti opisom. To znači da sadržaj svakog patentnog zahtjeva mora imati svoj temelj u opisu. Opseg patentnih zahtjeva ne smije biti širi no što to je opravdano opsegom opisa i crteža te doprinosom određenom području tehnike.

Većina patentnih zahtjeva jesu poopćenja iz jednog ili više pojedinačnih primjera. U svakom pojedinom slučaju, ispitivač mora donijeti odluku o dopuštenom opsegu poopćenja u svijetlu najbližeg prethodnog stanja tehnike. Stoga, izum koji otvara potpuno novo područje ima pravo na više općenitosti od onoga koji se odnosi na poboljšanja u poznatoj tehnologiji.

Primjeren tekst patentnog zahtjeva jest onaj koji nije tako širok da izlazi iz opsega izuma i nije tako ograničen da podnositelju prijave uskraćuje opravdanu nagradu za razotkrivanje njegova izuma. Podnositelju prijave trebalo bi se dopustiti da obuhvati sve očigledne modifikacije, ekvivalente i upotrebe onoga što je opisao. Osobito, ako je razumno predvidjeti da sve varijante obuhvaćene patentnim zahtjevima imaju svojstva ili upotrebe što im podnositelj prijave pripisuje u opisu, trebalo bi mu se dopustiti da prema tome sastavi svoje patentne zahtjeve.

Prigovor zbog nedostatka poduprtosti - U pravilu bi se patentni zahtjev trebao smatrati poduprtim opisom, osim ako se opravdano vjeruje da stručna osoba u određenom području ne bi mogla, na temelju podataka navedenih u prijavi kako je podnesena, rutinskim metodama za izvođenje pokusa ili analiza, proširiti određeno poučavanje iz opisa na cijelo područje za koje se zahtijeva zaštita. Međutim, poduprtost mora biti tehničkog karaktera. Nejasni navodi ili tvrdnje koji nemaju tehnički sadržaj nisu nikakav temelj.

Budući da bi ispitivač trebao postaviti prigovor zbog nedostatka poduprtosti samo onda kada za to ima opravdane razloge, slijedi da bi u slučaju sumnje on trebao presuditi u korist podnositelja prijave («in dubio pro reo»).

Pitanje poduprtosti pojašnjeno je sljedećim primjerima:

Primjer (a):

Patentni zahtjev odnosi se na postupak za tretiranje svih vrsta «biljnih presadnica» izlaganjem takvih sadnica kontroliranom udaru hladnoće koji je takva trajanja i intenziteta da proizvodi određene rezultate. U opisu se razotkriva postupak primijenjen na samo jednu vrstu. Budući da je dobro poznato da se biljke uvelike razlikuju po svojim svojstvima, postoje opravdani razlozi za vjerovanje da takav postupak nije primjenljiv na sve biljne presadnice. Podnositelj prijave mora ograničiti svoj patentni zahtjev na određenu vrstu bilja navedenu u opisu, osim ako može predočiti uvjerljive dokaze da je takav postupak ipak općenito primjenljiv. Sama tvrdnja da je postupak primjenljiv na sve biljne presadnice nije dostatna.

Primjer (b):

Patentni zahtjev odnosi se na određenu metodu tretiranja «odljevaka od sintetičke smole» radi postizanja određenih izmjena njezinih fizičkih karakteristika. Svi opisani primjeri odnosili su se na termoplastične smole, a metoda se čini neprikladnom za termostabilne smole. Podnositelj prijave mora svoj patentni zahtjev ograničiti na termoplastične smole, osim ako može predočiti dokaze da je takva metoda ipak primjenljiva na termostabilne smole.

Prigovor zbog nedostatka poduprtosti može se često, kao u gornjim primjerima, smatrati prigovorom zbog nedostatnog razotkrivanja izuma, pri čemu se prigovor sastoji u tomu da razotkrivanje nije dostatno da bi stručnjak u određenom području mogao izvesti «izum» u cijelom širokom polju u kojem je zatražena patentna zaštita.

Podupiranje zavisnih patentnih zahtjeva - Kada je određeni sadržaj za koji se zahtijeva zaštita jasno razotkriven u patentnom zahtjevu prijave kako je podnesena, ali uopće nije spomenut u opisu, dopušteno je promijeniti opis kako bi se takav sadržaj uključio.

Kada je u pitanju zavisan patentni zahtjev, dostatno je u opisu navesti da je određeni način ostvarivanja izuma prikazan u patentnom zahtjevu.