6. Klasifikacija prema MKP-u

Kompletnu klasifikaciju prijave prema naprednoj razini MKP-a obavlja odgovarajući patentni ispitivač . Vidi Dio C Poglavlje II.

Većina prijava stranog podrijetla primljena je putem PCT-a, ulaskom u nacionalnu fazu. Te su prijave već objavljene i klasificirane su prema MKP-u od strane ureda ovlaštenog za međunarodno pretraživanje .