1.2. Neposredna nacionalna faza ili putem Euro-PCT-a?

Međunarodne prijave podnesene putem PCT-a podnesene između 1. srpnja 1998. godine (datum stupanja na snagu PCT-a u Hrvatskoj) i 1. travnja 2004. godine (datum stupanja na snagu Sporazuma o suradnji i proširenju s EPO-om) mogu ući u nacionalnu fazu u Hrvatskoj samo neposredno. Ulazak u nacionalnu fazu mora se obaviti u roku od 31 mjesec od datuma međunarodnog podnošenja odnosno datuma prvenstva.

Zahvaljujući «Sporazumu o suradnji i proširenju» sklopljenom između Vlade Republike Hrvatske i Europske patentne organizacije (EPO), podnositelji međunarodnih prijava putem PCT-a mogu nakon međunarodne faze prema PCT-u izabrati i regionalnu rutu Euro-PCT za prijave podnesene nakon 1. travnja 2004. godine. Prijava podnesena putem PCT-a bit će tada predmetom postupka za priznavanje europskog patenta pred EPO-om. Europski se patent (EP-B1) tada može (na zahtjev nositelja) proširiti na Hrvatsku ili vrijediti u Hrvatskoj, samo nakon njegova priznavanja u EPO-u.

Međutim, podnositelj prijave prema PCT-u može i neposredno ući u nacionalnu fazu u Hrvatskoj, ne služeći se rutom Euro-PCT. U Hrvatskoj je ostala otvorena mogućnost neposrednog ulaska u nacionalnu fazu prema PCT-u. Međutim, očekuje se da će samo vrlo mali broj prijava prema PCT-u neposredno ući u nacionalnu fazu.