4. Pristupanjem EPC-u raskida se Sporazum o proširenju

«Sporazum o proširenju» sklopljen između Republike Hrvatske i Europske patentne organizacije raskinut je stupanjem na snagu EPC-a u Hrvatskoj, tj. 1. siječnja 2008. godine.

Nakon toga datuma više nije moguće proširivati europske prijave patenta i europske patente na Hrvatsku. Međutim, sustav proširenja i dalje se primjenjuje na sve europske i međunarodne prijave podnesene prije datuma stupanja na snagu EPC-a u Hrvatskoj. Primjenjuje se i na sve europske patente priznate na temelju takvih prijava.